Velké Finále VYSOČINA TOUR 2019 - 15.6.2019 v Knyku
Hrací místo (Vše)
Muž (m) / žena (ž) ž
Pořadí Jméno Počet turnajů Body  Poslední kolo  Výše odměny  Přišlo 44 žen CELKOVÝ ŽEBŘÍČEK - ŽENY
1 Hermannová Marie 9 295 4                   211 Kč Postupuje 0 žen Pořadí Jméno Odměna
2 Benešová Helena 6 225 5                   161 Kč Postupuje (prázdné) 1 Hermannová Marie        211 Kč
3 Žiačiková Petra 4 215 4                   154 Kč D O   V E L K É H O   F I N Á L E   P O S T U P U J E   70  
4 Bedrníčková Gabriela 5 210 4     Pořadí Jméno Počet turnajů  Body   2 Benešová Helena        161 Kč
5 Frühaufová Marcela 5 200 3       (prázdné)   10  
6 Tesárková Václava 5 175 5     3 Žiačiková Petra        154 Kč
7 Pleslová Aneta 5 175 5       5  
8 Žuravlov Ivana 4 165 4     4 Bedrníčková Gabriela  
9 Mašterová Jana 4 160 4       10  
10 Duchanová Zlata 5 160 5     5 Frühaufová Marcela  
11 Šedivá Jarmila 4 150 4       25  
12 Žiačiková Věra 4 145 4     6 Tesárková Václava  
13 Kopecká Aneta 4 140 3       0  
14 Jakubcová Jana 4 140 4     7 Pleslová Aneta  
15 Žáčková Pavlína 4 140 4       10  
16 Růžičková Šárka 4 135 4     8 Žuravlov Ivana  
17 Buchtová Klára 4 135 4       5  
18 Koukalová Marie 4 125 4     9 Mašterová Jana  
19 Tučková Dana 3 120 4       0  
20 Málková Hana 3 110 4     10 Duchanová Zlata  
21 Milfaitová Lucie 3 105 3    
22 Kytnarová  Dagmar 3 100 4    
23 Čermáková Lenka 2 85 4    
24 Vondráková Dagmar 2 85 4    
25 Beranová Tereza 2 70 4    
26 Barešová Lucie 2 70 4    
27 Tomášková Šárka 2 70 2    
28 Zemanová Marietta 2 65 4    
29 Říhová Monika 2 60 4    
30 Fučíková Jitka 1 40 2    
31 Mikešová Lenka 1 35 2    
32 Fňukalová Monika 1 35 1    
33 Nedělková Karolína 1 35 1    
34 Němcová Eva 1 35 1    
35 Kokošková Jiřina 1 35 4    
36 Šmídová Denisa 1 35 1    
37 Špaková Sára 1 35 2    
38 Žiačiková Monika 1 30 2    
39 Stránská Dagmar 1 30 4    
40 Šulistová Michaela 1 30 2    
41 Beranová Lucie 1 30 3    
42 Láníková Andrea 1 30 4    
43 Tučková Markéta 1 30 1    
44 Kuncová Lenka 1 30 3