Velké Finále VYSOČINA TOUR 2019 - 15.6.2019 v Knyku     
Hrací místo 5 Klub Zapomnění Jihlava
Pořadí Jméno Počet turnajů Body  Poslední kolo Výše odměny Průměrná účast 14,17 Vítězové turnajů    VÝSLEDKOVÉ LISTINY - JEDNOTLIVÁ KOLA ------ >
1 Bartůšek Jiří 27 1155 29             1 267 Kč Naposledy přišlo 16 Pořadí Jméno Počet  
2 Žuravlov Boris 26 1095 28             1 201 Kč Celkem přišlo 69 1 Žiačiková Petra 6   Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5 Hrací místo 5
3 Žiačiková Petra 20 1055 29             1 157 Kč 2 Prokeš Petr 5   Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Kolo 9 Kolo 10 Kolo 11 Kolo 12 Kolo 13 Kolo 14 Kolo 15 Kolo 16 Kolo 17 Kolo 18 Kolo 19 Kolo 20 Kolo 21 Kolo 22 Kolo 23 Kolo 24 Kolo 25 Kolo 26 Kolo 27 Kolo 28
4 Žuravlov Ivana 27 950 28             1 042 Kč 3 Novák Radek 3  
5 Sova Roman 22 900 29                987 Kč   Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body 
6 Benešová Helena 22 840 29                921 Kč < ------ VÝSLEDKOVÉ LISTINY - POSLEDNÍ DVĚ KOLA    1 Žiačiková Petra 60 1 Žiačiková Petra 65 1 Novák Radek 60 1 Novák Radek 65 1 Bílek Radek 70 1 Zámostný Tomáš ml 65 1 Žiačiková Petra 65 1 Kopeček Ondřej 55 1 Číha Petr 60 1 Zámostný Tomáš ml 65 1 Novák Radek 60 1 Krainer Tomáš 65 1 Kopeček Ondřej 65 1 Prokeš Petr 70 1 Štěpánek David 70 1 Novák Marek 70 1 Novák Marek 70 1 Sova Roman 65 1 Žiačiková Petra 65 1 Žiačiková Petra 65 1 Žiačiková Petra 60 1 Prokeš Petr 65 1 Prokeš Petr 70 1 Prokeš Petr 65 1 Lhotský Lukáš 55 1 Veleková Dagmar 65 1 Krainer Tomáš 60 1 Prokeš Petr 60
7 Liferenko Daniel 21 825 25   2 Krainer Tomáš 55 2 Ježek Martin 60 2 Zámostný Tomáš ml 55 2 Kameník Roman 60 2 Vierer Jaromír 65 2 Novák Radek 60 2 Žuravlov Boris 60 2 Sova Roman 50 2 Navrátil Karel 55 2 Velek Václav 60 2 Žiačiková Petra 55 2 Liferenko Daniel 60 2 Žiačiková Petra 60 2 Novák Radek 65 2 Macek Rudolf 65 2 Poláček Luboš 65 2 Kameník Roman 65 2 Vierer Jaromír 60 2 Bartůšek Jiří 60 2 Novák Radek 60 2 Bartůšek Jiří 55 2 Doležal Kamil 60 2 Hrubý Patrik 65 2 Zámostný Tomáš ml 60 2 Kružík Petr 50 2 Sova Roman 60 2 Žiačiková Petra 55 2 Novák Marek 55
8 Zemanová Marietta 20 750 29 Hrací místo 5 Hrací místo 5   3 Panáček Luboš 50 3 Žuravlov Boris 55 3 Poláček Luboš 50 3 Žuravlov Ivana 55 3 Kameník Roman 60 3 Sova Roman 55 3 Kytnarová  Dagmar 55 3 Benešová Helena 45 3 Frühaufová Marcela 50 3 Veleková Dagmar 55 3 Žuravlov Boris 50 3 Bartůšek Jiří 55 3 Žuravlov Boris 55 3 Žiačiková Petra 60 3 Doležal Adam 60 3 Kameník Roman 60 3 Novák Radek 60 3 Bartůšek Jiří 55 3 Sova Roman 55 3 Kružík Petr 55 3 Kružík Petr 50 3 Zemanová Marietta 55 3 Zámostný Tomáš ml 60 3 Hrubý Patrik 55 3 Benešová Helena 45 3 Velek Václav 55 3 Bartůšek Jiří 50 3 Kameník Roman 50
9 Kytnarová  Dagmar 17 605 23 Poslední kolo 29 Předposlední kolo 28   4 Bartůšek Jiří 45 4 Liferenko Daniel 50 4 Žiačiková Petra 45 4 Novák Marek 50 4 Ježek Martin 55 4 Žuravlov Boris 50 4 Žuravlov Ivana 50 4 Žuravlov Ivana 40 4 Žuravlov Boris 45 4 Hyka Michal 50 4 Bartůšek Jiří 45 4 Benešová Helena 50 4 Doležal Kamil 50 4 Poláček Luboš 55 4 Rippel Aleš 55 4 Novák Radek 55 4 Blažek Tomáš Jihlava 55 4 Novák Marek 50 4 Panáček Luboš 50 4 Bartůšek Jiří 50 4 Žuravlov Boris 45 4 Žiačiková Petra 50 4 Žuravlov Boris 55 4 Benešová Helena 50 4 Sova Roman 40 4 Poláček Luboš 50 4 Prokeš Petr 45 4 Žuravlov Boris 45
10 Panáček Luboš 16 575 27   5 Žiačiková Věra 40 5 Žiačiková Věra 45 5 Liferenko Daniel 40 5 Žiačiková Petra 45 5 Liferenko Daniel 50 5 Liferenko Daniel 45 5 Liferenko Daniel 45 5 Liferenko Daniel 35 5 Novák Marek 40 5 Krainer Tomáš 45 5 Benešová Helena 40 5 Doležal Kamil 45 5 Krainer Tomáš 45 5 Benešová Helena 50 5 Doležal Kamil 50 5 Žuravlov Ivana 50 5 Poláček Luboš 50 5 Žiačiková Petra 45 5 Žuravlov Boris 45 5 Sova Roman 45 5 Krainer Tomáš 40 5 Žuravlov Boris 45 5 Žiačiková Petra 50 5 Bartůšek Jiří 45 5 Liferenko Daniel 35 5 Zemanová Marietta 45 5 Böhm Jan 40 5 Sova Roman 40
11 Krainer Tomáš 12 565 29 Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body    6 Václavek Martin 40 6 Žuravlov Ivana 45 6 Krainer Tomáš 40 6 Krainer Tomáš 45 6 Sova Roman 50 6 Bartůšek Jiří 45 6 Bartůšek Jiří 45 6 Bartůšek Jiří 35 6 Žiačiková Petra 40 6 Sova Roman 45 6 Panáček Luboš 40 6 Žuravlov Boris 45 6 Novák Radek 45 6 Hyka Michal 50 6 Poláček Luboš 50 6 Bartůšek Jiří 50 6 Bartůšek Jiří 50 6 Čechová Kateřina 45 6 Zemanová Marietta 45 6 Rippel Aleš 45 6 Benešová Helena 40 6 Zámostný Tomáš ml 45 6 Bartůšek Jiří 50 6 Frühaufová Marcela 45 6 Václavek Martin 35 6 Vierer Jaromír 45 6 Žuravlov Boris 40 6 Vierer Jaromír 40
12 Novák Radek 9 530 20 1 Došek Martin 65 1 Prokeš Petr 60   7 Kytnarová  Dagmar 35 7 Václavek Martin 40 7 Žuravlov Ivana 35 7 Žuravlov Boris 40 7 Benešová Helena 45 7 Vítková Karla 40 7 Žiačiková Věra 40 7 Žuravlov Boris 30 7 Jelínek Michal 35 7 Fílová Barbora 40 7 Liferenko Daniel 35 7 Čáslava Martin 40 7 Sova Roman 40 7 Jelínek Michal 45 7 Žuravlov Boris 45 7 Hyka Michal 45 7 Čechová Kateřina 45 7 Hyka Michal 40 7 Kružík Petr 40 7 Benešová Helena 40 7 Lhotsky David 35 7 Čechová Kateřina 40 7 Hyka Michal 45 7 Žiačiková Petra 40 7 Zemanová Marietta 30 7 Novák Marek 40 7 Kružík Petr 35 7 Bartůšek Jiří 35
13 Kružík Petr 14 520 28 2 Babický Michal 60 2 Novák Marek 55   8 Liferenko Daniel 35 8 Fučíková Jitka 40 8 Panáček Luboš 35 8 Vierer Jaromír 40 8 Krainer Tomáš 45 8 Žiačiková Věra 40 8 Zemanová Marietta 40 8 Kytnarová  Dagmar 30 8 Bartůšek Jiří 35 8 Bartůšek Jiří 40 8 Zemanová Marietta 35 8 Zemanová Marietta 40 8 Hyka Michal 40 8 Žuravlov Boris 45 8 Hyka Michal 45 8 Žiačiková Petra 45 8 Zemanová Marietta 45 8 Kytnarová  Dagmar 40 8 Žuravlov Ivana 40 8 Máca Martin 40 8 Zemanová Marietta 35 8 Ježek Martin 40 8 Lhotsky Lukáš 45 8 Číha Petr 40 8 Žuravlov Ivana 30 8 Fílová Barbora 40 8 Žuravlov Ivana 35 8 Kružík Petr 35
14 Novák Marek 10 480 29 3 Krainer Tomáš 55 3 Kameník Roman 50   9 Žuravlov Ivana 30 9 Špaková Sára 35 9 Ježek Martin 30 9 Zemanová Marietta 35 9 Novák Marek 40 9 Kytnarová  Dagmar 35 9 Špaková Sára 35 9 Žuravlov Ivana 30 9 Prášil Vojtěch 35 9 Sova Roman 30 9 Panáček Luboš 35 9 Zemanová Marietta 35 9 Zeman Patrik 40 9 Liferenko Daniel 40 9 Vierer Jaromír 40 9 Vierer Jaromír 40 9 Zemanová Marietta 35 9 Lhotsky David 35 9 Panáček Luboš 35 9 Žuravlov Ivana 30 9 Zámostný Tomáš 35 9 Kytnarová  Dagmar 40 9 Zemanová Marietta 35 9 Bartůšek Jiří 35 9 Čermáková Kateřina 30 9 Benešová Helena 30
15 Hyka Michal 10 415 23 4 Nevídal Miloš 50 4 Žuravlov Boris 45   10 Ježek Martin 30 10 Panáček Luboš 35 10 Žuravlov Boris 30 10 Panáček Luboš 35 10 Jelínek Michal 40 10 Čáslava Martin 35 10 Panáček Luboš 35 10 Čáslava Martin 30 10 Zamazal Jan 35 10 Hyka Michal 30 10 Žiačiková Věra 35 10 Panáček Luboš 35 10 Bartůšek Jiří 40 10 Lhotský Lukáš 40 10 Benešová Helena 40 10 Hyka Michal 40 10 Kružík Petr 35 10 Lhotsky Lukáš 35 10 Liferenko Daniel 35 10 Lhotsky Lukáš 30 10 Panáček Luboš 35 10 Liferenko Daniel 40 10 Hvězda Michal 35 10 Čechová Kateřina 35 10 Benešová Helena 30 10 Čechová Kateřina 30
16 Prokeš Petr 6 375 28 5 Vondrák Milan 45 5 Sova Roman 40   11 Žuravlov Boris 30 11 Bartůšek Jiří 35 11 Žiačiková Věra 30 11 Liferenko Daniel 35 11 Žiačiková Petra 40 11 Gnol Drahoslav 35 11 Ježek Martin 35 11 Zemanová Marietta 30 11 Liferenko Daniel 35 11 Žuravlov Ivana 30 11 Žuravlov Ivana 35 11 Bartůšek Jiří 35 11 Žuravlov Ivana 40 11 Benešová Helena 40 11 Nevídal Miloš 40 11 Žuravlov Boris 40 11 Liferenko Daniel 35 11 Benešová Helena 35 11 Kytnarová  Dagmar 35 11 Panáček Luboš 30 11 Žuravlov Ivana 35 11 Čechová Kateřina 40 11 Vacek Matěj 35 11 Benešová Helena 35 11 Panáček Luboš 30 11 Müller Jaroslav 30
17 Vierer Jaromír 8 360 29 6 Žiačiková Petra 45 6 Vierer Jaromír 40   12 Zemanová Marietta 30 12 Kytnarová  Dagmar 35 12 Bartůšek Jiří 30 12 Bartůšek Jiří 35 12 Čáslava Martin 40 12 Benešová Helena 35 12 Krainer Tomáš 35 12 Zemanová Marietta 35 12 Kytnarová  Dagmar 35 12 Kytnarová  Dagmar 35 12 Kytnarová  Dagmar 40 12 Čáslava Martin 40 12 Liferenko Daniel 40 12 Václavek Martin 40 12 Žuravlov Boris 35 12 Liferenko Daniel 35 12 Böhm Jan 35 12 Sova Roman 30 12 Bartůšek Jiří 35 12 Zemanová Marietta 40 12 Žuravlov Boris 35 12 Žuravlov Boris 35 12 Sova Roman 30 12 Žuravlov Ivana 30
18 Žiačiková Věra 10 355 26 7 Sova Roman 40 7 Bartůšek Jiří 35   13 Žiačiková Monika 30 13 Kytnarová  Dagmar 30 13 Poláček Luboš 35 13 Žuravlov Ivana 30 13 Žiačiková Monika 30 13 Benešová Helena 30 13 Surowiecky Michael 30 13 Kružík Petr 30 13 Sova Roman 35 13 Sova Roman 35 13 Kružík Petr 35 13 Žuravlov Ivana 35 13 Benešová Helena 30 13 Čechová Kateřina 30 13 Čechová Kateřina 30 13 Kružík Petr 30 13 Cakl Jindřich 35 13 Čechová Kateřina 30 13 Žuravlov Ivana 30
19 Čechová Kateřina 10 355 29 8 Zemanová Marietta 40 8 Kružík Petr 35   14 Jelínek Michal 30 14 Žuravlov Boris 35 14 Kytnarová  Dagmar 30 14 Sova Roman 30 14 Liferenko Daniel 30 14 Krainer Tomáš 35 14 Peroutka Jakub 35 14 Kopeček Ondřej 35 14 Kytnarová  Dagmar 35 14 Surowiecki Michael 30 14 Hyka Michal 30 14 Žuravlov Boris 30 14 Benešová Helena 30 14 Benešová Helena 35 14 Sova Roman 30 14 Žiačiková Věra 30
20 Poláček Luboš 7 355 26 9 Benešová Helena 35 9 Benešová Helena 30   15 Žiačiková Věra 30 15 Fučíková Jitka 35 15 Benešová Helena 30 15 Novák Marek 35 15 Žuravlov Ivana 35 15 Kytnarová  Dagmar 35 15 Panáček Luboš 35 15 Žuravlov Ivana 30 15 Žuravlov Ivana 30 15 Sova Roman 30 15 Kružík Petr 35 15 Kružík Petr 30
21 Zámostný Tomáš ml 6 350 24 10 Polák Robert 35 10 Čechová Kateřina 30   16 Václavek Martin 35 16 Žuravlov Ivana 30 16 Liferenko Daniel 35 16 Žiačiková Věra 35 16 Zemanová Marietta 35 16 Liferenko Daniel 35 16 Sova Roman 35 16 Žuravlov Ivana 30
22 Kameník Roman 6 330 29 11 Bartůšek Jiří 35 11 Müller Jaroslav 30   17 Žiačiková Monika 30 17 Zemanová Marietta 30 17 Kytnarová  Dagmar 30 17 Žuravlov Boris 30 17 Kružík Petr 30 17 Panáček Luboš 30
23 Ježek Martin 6 250 22 12 Kameník Roman 35 12 Žuravlov Ivana 30   18 Žuravlov Ivana 30 18 Kružík Petr 30 18 Sova Roman 30 18 Žuravlov Ivana 30
24 Doležal Kamil 4 205 22 13 Novák Marek 30   19 Panáček Luboš 30
25 Václavek Martin 5 190 25 14 Čechová Kateřina 30   20 Kytnarová  Dagmar 30
26 Čáslava Martin 5 185 15 15 Navrkal Filip 30   21 Bartůšek Jiří 30
27 Kopeček Ondřej 3 155 16 16 Vierer Jaromír 30   22 Žiačiková Věra 30
28 Jelínek Michal 4 150 14  
29 Hrubý Patrik 2 120 24  
30 Veleková Dagmar 2 120 26  
31 Velek Václav 2 115 26  
32 Lhotsky Lukáš 3 110 23  
33 Rippel Aleš 2 100 20  
34 Číha Petr 2 100 24  
35 Frühaufová Marcela 2 95 24  
36 Lhotský Lukáš 2 95 25  
37 Nevídal Miloš 2 90 29  
38 Žiačiková Monika 3 90 7  
39 Fílová Barbora 2 80 26  
40 Böhm Jan 2 75 27  
41 Fučíková Jitka 2 75 5  
42 Lhotsky David 2 70 21  
43 Bílek Radek 1 70 5  
44 Špaková Sára 2 70 7  
45 Štěpánek David 1 70 15  
46 Macek Rudolf 1 65 15  
47 Došek Martin 1 65 29  
48 Babický Michal 1 60 29  
49 Doležal Adam 1 60 15  
50 Navrátil Karel 1 55 9  
51 Blažek Tomáš Jihlava 1 55 17  
52 Vondrák Milan 1 45 29  
53 Zeman Patrik 1 40 14  
54 Máca Martin 1 40 20  
55 Vítková Karla 1 40 6  
56 Hvězda Michal 1 35 24  
57 Zámostný Tomáš 1 35 22  
58 Prášil Vojtěch 1 35 10  
59 Gnol Drahoslav 1 35 6  
60 Vacek Matěj 1 35 24  
61 Polák Robert 1 35 29  
62 Zamazal Jan 1 35 10  
63 Cakl Jindřich 1 35 23  
64 Peroutka Jakub 1 35 15  
65 Müller Jaroslav 1 30 28  
66 Čermáková Kateřina 1 30 27  
67 Navrkal Filip 1 30 29  
68 Surowiecki Michael 1 30 18  
69 Surowiecky Michael 1 30 12  
(prázdné)