Velké Finále VYSOČINA TOUR 2019 - 15.6.2019 v Knyku     
Hrací místo 13 Happy Squash Club Vel.Mez.
Pořadí Jméno Počet turnajů Body  Poslední kolo Výše odměny Průměrná účast 11,67 Vítězové turnajů    VÝSLEDKOVÉ LISTINY - JEDNOTLIVÁ KOLA ------ >
1 Kúřil Stanislav 18 1005 21                926 Kč Naposledy přišlo 11 Pořadí Jméno Počet  
2 Kunčar Leopold 21 870 21                802 Kč Celkem přišlo 35 1 Vondrák Miroslav 8   Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13 Hrací místo 13
3 Vondrák Miroslav 15 850 19                783 Kč 2 Kúřil Stanislav 6   Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo 8 Kolo 9 Kolo 10 Kolo 11 Kolo 12 Kolo 13 Kolo 14 Kolo 15 Kolo 16 Kolo 17 Kolo 18 Kolo 19 Kolo 20 Kolo 21 Kolo 22 Kolo 23 Kolo 24 Kolo 25 Kolo 26 Kolo 27 Kolo 28
4 Sedláček Pavel 20 775 21                714 Kč 3 Doležal Jan 2  
5 Boháč Martin 21 755 21                696 Kč   Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body 
6 Buchtová Klára 20 750 21    < ------ VÝSLEDKOVÉ LISTINY - POSLEDNÍ DVĚ KOLA    1 Vondrák Miroslav 60 1 Kúřil Stanislav 55 1 Kúřil Stanislav 65 1 Vondrák Miroslav 60 1 Vondrák Miroslav 70 1 Tesař Jiří 65 1 Navrátil Karel 70 1 Vondrák Miroslav 55 1 Vondrák Miroslav 60 1 Minster Marek 65 1 Vondrák Miroslav 60 1 Kúřil Stanislav 65 1 Tesař Jiří 60 1 Vondrák Miroslav 60 1 Doležal Jan 60 1 Kúřil Stanislav 60 1 Kunčar Leopold 55 1 Vondrák Miroslav 65 1 Kúřil Stanislav 60 1 Doležal Jan 65 1 Kúřil Stanislav 60
7 Kampas Jan 16 645 20   2 Kúřil Stanislav 55 2 Kotrba Radek 50 2 Vondrák Miroslav 60 2 Kunčar Leopold 55 2 Kúřil Stanislav 65 2 Minster Marek 60 2 Číha Petr 65 2 Kúřil Stanislav 50 2 Kotrba Radek 55 2 Čermák Jiří 60 2 Kotrba Radek 55 2 Vondrák Miroslav 60 2 Vondrák Miroslav 55 2 Kúřil Stanislav 55 2 Kúřil Stanislav 55 2 Doležal Jan 55 2 Sedláček Pavel 50 2 Doležal Jan 60 2 Vondrák Miroslav 55 2 Kampas Jan 60 2 Doležal Jan 55
8 Tesař Jiří 11 525 20 Hrací místo 13 Hrací místo 13   3 Minster Marek 50 3 Boháč Martin 45 3 Kotrba Radek 55 3 Sedláček Pavel 50 3 Kotrba Radek 60 3 Kúřil Stanislav 55 3 Minster Marek 60 3 Buchtová Klára 45 3 Kúřil Stanislav 50 3 Kúřil Stanislav 55 3 Kúřil Stanislav 50 3 Sedláček Pavel 55 3 Kúřil Stanislav 50 3 Tesař Jiří 50 3 Kunčar Leopold 50 3 Tesař Jiří 50 3 Buchtová Klára 45 3 Sedláček Pavel 55 3 Doležal Jan 50 3 Kúřil Stanislav 55 3 Kunčar Leopold 50
9 Minster Marek 11 510 18 Poslední kolo 21 Předposlední kolo 20   4 Tesař Jiří 45 4 Kunčar Leopold 40 4 Kunčar Leopold 50 4 Kotrba Radek 45 4 Musil Luboš 55 4 Kotrba Radek 50 4 Benda Lukáš 55 4 Minster Marek 40 4 Kavalec Petr 45 4 Došek Martin 50 4 Kunčar Leopold 45 4 Minster Marek 50 4 Boubal Petr 45 4 Boháč Martin 45 4 Chalupa Lukáš 45 4 Vondrák Miroslav 45 4 Kampas Jan 40 4 Kunčar Leopold 50 4 Kavalec Petr 45 4 Buchtová Klára 50 4 Nevídal Miloš 45
10 Chalupa Lukáš 14 505 21   5 Chalupa Lukáš 40 5 Minster Marek 35 5 Chalupa Lukáš 45 5 Tesař Jiří 40 5 Čermák Jiří 50 5 Kampas Jan 45 5 Kampas Jan 50 5 Kavalec Petr 35 5 Sedláček Pavel 40 5 Sedláček Pavel 45 5 Minster Marek 40 5 Tesař Jiří 45 5 Kampas Jan 40 5 Kunčar Leopold 40 5 Sedláček Pavel 40 5 Kampas Jan 40 5 Chalupa Lukáš 35 5 Minster Marek 45 5 Kunčar Leopold 40 5 Milotová Daniela 45 5 Sedláček Pavel 40
11 Kotrba Radek 9 450 12 Pořadí Jméno Body  Pořadí Jméno Body    6 Sýkora Miloslav 40 6 Buchtová Klára 35 6 Bahenský Jakub 45 6 Boháč Martin 40 6 Kampas Jan 50 6 Kunčar Leopold 45 6 Nevídal Miloš 50 6 Kunčar Leopold 35 6 Boháč Martin 40 6 Kampas Jan 45 6 Boháč Martin 40 6 Doležal Jan 45 6 Buchtová Klára 40 6 Buchtová Klára 40 6 Buchtová Klára 40 6 Kunčar Leopold 40 6 Boháč Martin 35 6 Kúřil Stanislav 45 6 Sedláček Pavel 40 6 Tesař Jiří 45 6 Číha Petr 40
12 Doležal Jan 7 390 21 1 Kúřil Stanislav 60 1 Doležal Jan 65   7 Kunčar Leopold 35 7 Sedláček Pavel 30 7 Sýkora Miloslav 40 7 Kampas Jan 35 7 Zána Oldřich 45 7 Chalupa Lukáš 40 7 Vondrák Miroslav 45 7 Boháč Martin 30 7 Milotová Daniela 35 7 Boháč Martin 40 7 Kampas Jan 35 7 Kotrba Radek 40 7 Minster Marek 35 7 Pavelec Petr 35 7 Kampas Jan 35 7 Buchtová Klára 35 7 Milotová Daniela 30 7 Tesař Jiří 40 7 Kampas Jan 35 7 Kunčar Leopold 40 7 Boháč Martin 35
13 Sýkora Miloslav 11 360 21 2 Doležal Jan 55 2 Kampas Jan 60   8 Boháč Martin 35 8 Kampas Jan 40 8 Buchtová Klára 35 8 Ochrana Josef 45 8 Vondrák Miroslav 40 8 Tesař Jiří 45 8 Kampas Jan 30 8 Sýkora Miloslav 35 8 Buchtová Klára 40 8 Chalupa Lukáš 35 8 Buchtová Klára 40 8 Sedláček Pavel 35 8 Milotová Daniela 35 8 Boubal Petr 35 8 Sedláček Pavel 35 8 Sýkora Miloslav 30 8 Buchtová Klára 40 8 Buchtová Klára 35 8 Kavalec Petr 40 8 Frühaufová Marcela 35
14 Milotová Daniela 9 295 20 3 Kunčar Leopold 50 3 Kúřil Stanislav 55   9 Sedláček Pavel 30 9 Boubal Petr 35 9 Špaček Milan 30 9 Tesař Jiří 40 9 Blažek Václav 35 9 Došek Martin 40 9 Kunčar Leopold 30 9 Kavalec Petr 35 9 Sýkora Miloslav 30 9 Hintenausová Lída 35 9 Doležalová Kamila 30 9 Sedláček Pavel 30 9 Boháč Martin 30 9 Milotová Daniela 30 9 Boháč Martin 35 9 Chalupa Lukáš 30 9 Kavina Aleš 35 9 Buchtová Klára 30
15 Pavelec Petr 7 240 20 4 Nevídal Miloš 45 4 Buchtová Klára 50   10 Buchtová Klára 30 10 Pavelec Petr 35 10 Boubal Petr 30 10 Chalupa Lukáš 40 10 Ochrana Josef 35 10 Boháč Martin 40 10 Kampas Jan 30 10 Sabo Rostislav 35 10 Sedláček Pavel 30 10 Chalupa Lukáš 35 10 Milotová Daniela 30 10 Milotová Daniela 30 10 Minster Marek 30 10 Pavelec Petr 35 10 Boháč Martin 30 10 Sýkora Miloslav 35 10 Sýkora Miloslav 30
16 Boubal Petr 6 210 15 5 Sedláček Pavel 40 5 Milotová Daniela 45   11 Sedláček Pavel 35 11 Sýkora Miloslav 30 11 Sabo Rostislav 40 11 Boháč Martin 35 11 Kotrba Radek 40 11 Kunčar Leopold 35 11 Buchtová Klára 30 11 Kunčar Leopold 35 11 Kunčar Leopold 30 11 Boháč Martin 30 11 Chalupa Lukáš 35 11 Pavelec Petr 35 11 Chalupa Lukáš 30
17 Kavalec Petr 5 200 20 6 Číha Petr 40 6 Tesař Jiří 45   12 Buchtová Klára 35 12 Chalupa Lukáš 30 12 Boháč Martin 40 12 Sedláček Pavel 35 12 Buchtová Klára 40 12 Pavelec Petr 35 12 Boháč Martin 35 12 Boháč Martin 30 12 Kampas Jan 35 12 Boháč Martin 35
18 Čermák Jiří 2 110 10 7 Boháč Martin 35 7 Kunčar Leopold 40   13 Boháč Martin 30 13 Pavelec Petr 35 13 Buchtová Klára 30 13 Boubal Petr 35 13 Milotová Daniela 30 13 Pavelec Petr 30 13 Sýkora Miloslav 30 13 Mikulášek Petr 30
19 Číha Petr 2 105 21 8 Frühaufová Marcela 35 8 Kavalec Petr 40   14 Kunčar Leopold 35 14 Sýkora Miloslav 30 14 Sedláček Pavel 35 14 Chalupa Lukáš 30 14 Milotová Daniela 30 14 Sedláček Pavel 30
20 Nevídal Miloš 2 95 21 9 Buchtová Klára 30 9 Kavina Aleš 35   15 Buchtová Klára 35 15 Kunčar Leopold 35
21 Došek Martin 2 90 10 10 Sýkora Miloslav 30 10 Sýkora Miloslav 35   16 Sedláček Pavel 35 16 Chalupa Lukáš 35
22 Ochrana Josef 2 80 6 11 Chalupa Lukáš 30 11 Pavelec Petr 35   17 Boubal Petr 30 17 Sýkora Miloslav 30
23 Sabo Rostislav 2 75 10 12 Boháč Martin 35  
24 Navrátil Karel 1 70 7 13 Mikulášek Petr 30  
25 Benda Lukáš 1 55 7 14 Sedláček Pavel 30  
26 Musil Luboš 1 55 5  
27 Zána Oldřich 1 45 5  
28 Bahenský Jakub 1 45 3  
29 Hintenausová Lída 1 35 12  
30 Blažek Václav 1 35 6  
31 Frühaufová Marcela 1 35 21  
32 Kavina Aleš 1 35 20  
33 Doležalová Kamila 1 30 13  
34 Mikulášek Petr 1 30 20  
35 Špaček Milan 1 30 4  
(prázdné)